Ανδρέας Πετρόπουλος με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης και οργάνωσης των Ελλήνων στην νέα κατοχή» - 31-10-2011

Ανδρέας Πετρόπουλος με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης και οργάνωσης των Ελλήνων στην νέα κατοχή» - 31-10-2011
Ανδρέας Πετρόπουλος με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης και οργάνωσης των Ελλήνων στην νέα κατοχή» - 31-10-2011
Ανδρέας Πετρόπουλος με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης και οργάνωσης των Ελλήνων στην νέα κατοχή» - 31-10-2011
Ανδρέας Πετρόπουλος με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης και οργάνωσης των Ελλήνων στην νέα κατοχή» - 31-10-2011
Ανδρέας Πετρόπουλος με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης και οργάνωσης των Ελλήνων στην νέα κατοχή» - 31-10-2011
Ανδρέας Πετρόπουλος με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης και οργάνωσης των Ελλήνων στην νέα κατοχή» - 31-10-2011

Πραγματοποιήθηκε στον σύλλογο «Θερμοπύλες» η ομιλία με τον ερευνητή με τον ερευνητή  κ. Ανδρέα Πετρόπουλο με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης και οργάνωσης των Ελλήνων στην νέα κατοχή».

Ο κ. Πετρόπουλος σε μια ομιλία με έντονη εθνική φόρτιση (δείτε το βίντεο) τόνισε την ανάγκη της ένωσης όλων των Εθνικιστικών και Πατριωτικών οργανώσεων  σε μια Πανελλήνια ένωση για την αντιμετώπιση του σαθρού πολιτικού συστήματος. Φέρνοντας ιστορικά παραδείγματα ανέφερε ότι τέτοιες κινήσεις πετυχαίνουν όταν έχουν πυρήνες σε όλες τις πόλεις, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους και συντονίζονται, κάτω από έναν ισχυρό και χαρισματικό Αρχηγό.

Στην ερώτηση ποιος μπορεί να είναι είναι ο ισχυρός αυτός Αρχηγός, απήντησε ότι αυτός θα βγεί μέσα από τα γεγονότα και τις διαδικασίες μιας τέτοιας οργάνωσης.