Υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ 21 εθνών που πολέμησαν κατά του Άξονος

Date: 1947-02-10

Υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ 21 εθνών που
πολέμησαν κατά του Άξονος, και της Ρουμανίας, Βουλγαρίας
και Φινλανδίας, που ήταν μέλη του Αξονος κατά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο. Σύμφωνα με την συνθήκη:
α) Η Αλβανία γίνεται ανεξάρτητο κράτος.
β) Η Ιταλία παραχωρεί στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα και στην
Αλβανία την νήσο Σάσωνα.
γ) Η Βουλγαρία παραιτείται της προσαρτήσεως σε βάρος της
Ελλάδος της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης.
δ) Παραμένουν προς επίλυση τα ζητήματα της Βορείου Ηπείρου και
της Κύπρου.
ε) Η Βουλγαρία αποκτά οριστικά την Δοβρουτσά με περιορισμό
στις στρατιωτικές της δυνάμεις και απαγόρευση εκτέλεσης
οχυρωματικών έργων βορείως των Ελληνικών συνόρων.